Kontakt

Apartament Albatros
ul Wiejska 27
81-058 Gdynia
E-mail: info@apartamentgdynia.org
Telefon: 607090776

Dojazd

Partnerzy

Apartament Albatros Gdynianoclegi Gdynianoclegi

nocleginoclegi GdyniaGdynia noclegi

Kantor Walutomat.pl

Regulamin apartamentu "Albatros"

REGULAMIN POBYTU
APARTAMENTU ALBATROS
Ul. Wiejska 27/42

 1. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 do 11.00 dnia następnego. W indywidualnych przypadkach, jeśli nie koliduje to z innymi terminami istnieje możliwość zmiany godzin po uprzednim poinformowaniu właściciela mieszkania (minimum 24 godziny przed zmianą).
 2. Rezerwacja terminu pobytu wymaga pisemnego zgłoszenia zainteresowanej osoby (faks lub email). Zgłoszenie musi zawierać imię , nazwisko, termin pobytu oraz numer telefonu do kontaktu.
 3. Zaliczka za pobyt wynosi 30% wartości całego pobytu i jest przekazywana na konto właściciela obiektu w dniu potwierdzenia rezerwacji. Rezerwacja obowiązuje od dnia zaksięgowania środków na koncie.
 4. Godzinę przyjazdu należy potwierdzić minimum 2 godziny przed przybyciem drogą telefoniczną. Przekazanie kluczy może mieć miejsce jedynie w apartamencie po wcześniejszym stwierdzeniu jego stanu i przekazaniu reszty należności za pobyt.
 5. Klient zobowiązany jest do użytkowania apartamentu i sprzętu jedynie w sposób w jaki są do tego przeznaczone i zwrócenie ich właścicielowi w niepogorszonym stanie.
 6. Kaucja zwrotna za wyposażenie apartamentu wynosi 500zł. I nie jest uzależniona od długości pobytu.
 7. Kaucja zwracana jest w monecie odbioru apartamentu przez właściciela.
 8. Klient zobowiązany jest natychmiast zgłaszać wszelkie uszkodzenia oraz sytuacje niepożądane w obiekcie. Brak takiego zgłoszenia będzie skutkował niemożliwością naprawy w trakcie pobytu i zwrotu kaucji w dniu wyjazdu. Równowartość szkód oraz koszty związane z ich usunięciem pokrywa Klient.
 9. Klient zobowiązany jest przestrzegać zasad dobrego sąsiedztwa, godzin ciszy nocnej oraz nie zachowywać się uciążliwie dla innych mieszkańców apartamentowca. Nieprzestrzeganie tych zasad będzie skutkowało usunięciem z apartamentu oraz przepadnięciem kaucji oraz wszystkich opłat wniesionych za pobyt.
 10. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Na balkonie jest wyznaczone jedyne miejsce do tego przeznaczone.
 11. Przedłużenie pobytu jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia minimum 24godziny przed przedłużeniem oraz braku rezerwacji w danym terminie.
 12. Skrócenie pobytu nie skutkuje zwrotem należności za niewykorzystane dni.
 13. Prawem właściwym dla sporów między właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu.